Referenser

Bonair Sweden AB

Bonair Sweden AB använder en av Sepros styrningar för att reglera temperaturen i en luftkonditionering genom att mäta temperaturen och styra en fläkt. Denna anläggning är sedan monterad i ett arbetsfordon.
» www.bonair.se

SKF Actuation System

Vi har tagit fram en Sepro TYP3 i Heavy-duty utförande som SKF använder sig av att styra ställdon. Kapslingen är speciellt framtagen för att klara tuffare miljöer och har mycket goda kylegenskaper. Denna styrning kan de använda till ett brett sortiment av sina ställdon.
» www.linearmotion.skf.com

CGM AB

Tillsammans med CGM AB har vi utvecklat ett parallellsystem för CGMs ergonomiska operatörsbord. Dessa bord ställer stora krav på både prestanda och tillförlitlighet.
» www.cgm.se

Miele Werk Bürmoos GmbH

Miele använder Sepros anpassningsbara styrning TYP3 för att reglera motorer i sina produktionsutrustningar.
» www.miele-buermoos.at

Svancare AB

Svancare AB jobbar med att utveckla lösningar för människor som behöver hjälpmedel i sin vardag. Till sin produkt "Svanlift" används TYP2-BTS för mjuk accelaration och låg standby förbrukning.
» www.svancare.se

Tawi AB

Tawi AB använder TYP3 i sin lyftvagnsserie Protema. I över 80 år har TAWI arbetat för att utveckla kompletta lösningar för lättare lyft inom industrin.
» www.tawi.se

Wanjet AB

Wanjets unika bevattningsrobot finns i ett stort antal växthus i hela världen. Sepro AB har i sammarbete med Wanjet utvecklat en generell motorstyrning, som kan lagra flera profiler för multippla användningsområden. Ett flertal motorstyrningar av samma sort används idag i robotens styrpaketet.
» www.wanjet.se

Mer information