Här kan du jämföra våra olika stadardprodukter.

 

  TYP1  TYP2  TYP3  TYP4  SD1
Systemspänning:        
12 Volt x x(1)   x x
24 Volt x x(1) x x x
           
Strömbegränsning:          
Justerbar x       x
Justerbar för vardera riktning.   x x x
           
Drivegenskaper:          
Riktningar 2 2 2 2 2
Mjukstart/stop     x x x
           
Styrsignaler:          
PWM       x
0-5V     x x
4-20mA       x
Digital I/O x x x   x
Resistiv ingång (pot/joy)     x x
           
Insignaler:          
Insignal från ändlägesgivare     x x(3) x
Insignal från encoder       x(3)
Utsignal till broms (relä)       x
Resistiv referenssignal (0-5v)       x
           
Utsignaler:          
Indikation överström     x x
           
Övrigt:          
Motor kortsluten vid off/spänningslöst x x x x(2)
Parallelldrift       x


(1) Olika artikelnummer för 12 resp. 24V
(2) Utgång för broms kan användas för att styra externt relä


(3) Val mellan encoder eller ändlägesgivare görs i mjukvara


Sepro utvecklingspaket

I syfte att förenkla utvecklingsprocessen för våra kunder har vi tagit fram ett utvecklingspaket innehållande allt som behövs för att implementera våra produkter i en riktig applikation. Allt är förpackat i en snygg låda med en enkel kom-igång-guide.

Innehåll: motorstyrning, kablage, ändlägesgivare, handkontroller, programmeringskabel, kom-igång-guide och mjukvara för parameterinställningar.

.